Những thông tin liên quan đến Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là một trong những cơ quan Nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Kể từ khi được thành lập đến nay Cục đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Thành tựu của Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được thành lập theo Quyết định 09/CP của Hội đồng Chính Phủ quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng vào ngày 15/01/1974. Đến thời điểm hiện tại, sau 47 năm phát triển, Cục đã đạt được nhiều thành tích đáng kể và to lớn. Góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Được biết đến với chức năng chính là cơ quan tham mưu nòng cốt của Bộ Xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ chính là thống nhất quản lý chất lượng các công trình xây dựng trong toàn quốc. Trong nhiều năm phấn đấu và phát triển, tập thể cán bộ, lãnh đạo, công chức và viên chức tại Cục giám định đã nỗ lực đoàn kết, đạt được nhiều thành tựu to lớn và đáng tự hào.

Ngay từ khi thành lập, Cục đã có đóng góp không nhỏ trong việc ổn định tổ chức của Bộ Xây dựng. Đồng thời thực hiện tốt chức năng chính là quản lý công tác xây dựng trong nước. Đặt nền móng vững chắc và quan trọng cho việc ban hành các bản pháp luật và quy phạm liên quan đến quản lý chất lượng công trình, giám định, thẩm tra thiết kế và nghiên cứu khoa học hiện nay.

Đến thời điểm hiện tại, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đang làm tốt vai trò tham mưu giúp Bộ Xây dựng trong công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật. Cụ thể trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, giám định tư pháp và các lĩnh vực khác dựa trên sự ủy quyền và phân công của Bộ trưởng.

Những đóng góp quan trọng của Cục đã được ghi nhận thông qua các giải thưởng và danh hiệu cao quý. Tiêu biểu như: Huân chương lao động Hạng Ba các năm 1990 và 2013; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 1995, 2010, 2013, 2015; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng các năm 2007, 2014. 

cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Mục tiêu và phương hướng phát triển trong thời kỳ mới

Để thực hiện thắng lợi định hướng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về phát triển ngành xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản. Bao gồm: tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Bộ; hoàn thiện các thể chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chất lượng công trình. Từ đó đảm bảo đáp ứng nhu cầu về sự phát triển khoa học công nghệ hiện nay, giúp tháo gỡ và giải quyết nhanh chóng các vướng mắc, bất cập khi thực thi pháp luật. Đồng thời đề xuất tạo ra các công cụ mới để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong chất lượng công trình hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong thời đại mới. Đảm bảo cập nhật và áp dụng thành công các thành tựu khoa học trên thế giới tại Việt Nam. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thường trực Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước. Thường xuyên đóng góp ý kiến để bổ sung, chỉnh lý và làm mới những nội dung liên quan đến quy chế hoạt động, phương thức của Hội đồng. Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Công đoàn tại đơn vị sự nghiệp.

Không ngừng nâng cao quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, ban hành nhiều chính sách có lợi cho đời sống và công việc cụ thể của cán bộ, người lao động tại Cục. Từ đó hình thành tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong Cục.

cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Có thể nhận thấy Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đang ngày càng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và các định hướng, mục tiêu cụ thể trong giai đoạn mới. Đảm bảo phát huy hiệu quả vai trò, chức năng đối với Bộ Xây dựng. Đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY