Chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

Trong một xã hội ngày càng phát triển, hàng ngày có bao nhiêu vấn đề được đặt ra đối với mỗi người. Ai cũng đều có những thắc mắc cần được giải đáp. Chính vì vậy mà hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về một đề tài mà được nhiều người quan tâm. Vì nó ảnh hưởng đến tài nguyên của đất nước, tài sản của nhân dân và quyền lợi con người. Đó là vấn đề chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất.

Ngày nay, các hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư  gồm có quyền dùng đất giữa các các công ty, nhà đầu tư là một nhu cầu ngẫu nhiên của thị trường.Vì vậy, quy định của pháp luật ảnh hưởng đến chuyển giao quyền sử dụng đất nằm trong dự án đầu tư thì không phải công ty, nhà đầu tư nào cũng hiểu, nắm rõ và dễ dẫn gây ra những rủi ro pháp lý không đáng có.

chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

Những giấy tờ chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất 

  • Thứ nhất là các ban thẩm quyền

Dự án đều do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thi công tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu, giải quyết.

Dự án đều do Thủ tướng Chính phủ cho phép nhất trí đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy thông tin ngôn luận từ các cơ quan liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  • Thứ 2 là các hồ sơ

Hồ sơ của các chủ đầu tư cũ:

Đơn xin chuyển nhượng dự án phải đề xuất rõ lý do chuyển nhượng; tình hình hoạt động đầu tư dự án tính đến thời điểm xin chuyển nhượng; cho hương án chủ đầu tư mới; phương án giải quyết hết tất cả quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng và các bên liên quan đến.

Nội dung văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định đồng ý dự án (bản sao).

Giao dịch thuê đất quyết định giao đất/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao).

Báo cáo quá trình hoạt động dự án đến thời điểm chuyển giao (bản chính).

Hồ sơ của các chủ đầu tư mới:

Bản đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản (bản sao).

Bản cam kết của chủ đầu tư mới khi nhận chuyển giao dự án (bản chính).

  • Thứ 3 là thời gian giải quyết

Trong thời hạn đủ 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ xem xét, trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về việc cho hoặc không cho phép chuyển giao tất cả dự án.

Những thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

Các giai đoạn chuyển nhượng đất, tài sản

Thủ tục chuyển nhượng đất, tài sản trên đất thuộc về dự án đầu tư trong trường hợp bên chuyển nhượng được Nhà nước giao đất có thu tiền dụng đất, có thể cho thuê đất hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc nhận chuyển giao quyền sử dụng đất theo luật mà số tiền trả không có nguồn từ ngân sách Nhà nước.

Giai đoạn 1. Các bên thực hiện việc chuyển giao dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Giai đoạn 2. Người bên nhận chuyển giao dự án nộp hồ sơ chuyển giao dự án cho Văn phòng đăng ký đất đai trong đó có Hợp đồng chuyển giao dự án phải thể hiện rõ giá trị quyền dung đất trong tổng giá trị chuyển nhượng dự án và có giá trị hoán đổi cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Giai đoạn 3. Văn phòng đăng ký đất đai có nghĩa vụ và quyền lợi kiểm tra hồ sơ. Nếu trường hợp về khía cạnh hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện các công việc sau đây:

  • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và yêu cầu thu nghĩa vụ tài chính. 
  • Xác nhận nội dung giao động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Thành  lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

Giai đoạn 4. Giao nhận  giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ.

Thủ tục chuyển nhượng đất, tài sản

Thủ tục giấy tờ chuyển giao đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư. Trong trường hợp chuyển giao dự án mà bên chuyển giao được Nhà nước cho phép đất không thu tiền tiêu dùng đất. Hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất mỗi năm. Hoặc giao đất có thu tiền sử dụng mà số tiền trả có từ chính ngân sách Nhà nước.

Giai đoạn 1. Các bên thực hiện mua bán, góp chung  vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật dân sự.

Giai đoạn 2. Bên nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ chuyển giao dự án trong đó có hợp đồng chuyển nhượng dự án và Giấy chứng nhận đã cấp.

Giai đoạn 3. Văn phòng đăng ký sau khi nhận hồ sơ, chung góp vốn bằng tài sản gắn  với đất thuê thì thi hành lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản  liền với đất tiếp tục thuê đất.

Giai đoạn 4. Cơ quan tài nguyên môi trường có nhiệm vụ thẩm tra hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán. Bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn với đất tiếp tục thuê đất. Ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận chung góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê. Thông báo bằng văn bản đánh máy cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người chung góp vốn bằng tài sản.

Giai đoạn 5. Văn phòng đã đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; cập nhật những thay đổi vào hồ sơ địa chính, các dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

Tổng kết

Tóm lại bài viết chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất là những thông tin cần thiết trong cuộc sống , đơn giản bởi vì không phải ai trong chúng ta cũng biết điều kiện cần và đủ của việc chuyển giao một mảnh đất là ra sao, như thế nào ,đôi khi chúng ta lãng quên và thiếu sự quan sát về những vấn đề xã hội này. Nếu mọi người thấy đúng thì hãy chia sẻ và lan tỏa cho những người xung quanh ta về bài viết này.

 

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY